เกจวัดแรงดัน 300 PSI - AN OVERVIEW

เกจวัดแรงดัน 300 psi - An Overview

เกจวัดแรงดัน 300 psi - An Overview

Blog Article

หน้าปัดและเข็มชี้วัดอุณหภูมิ ทำจากอลูมิเนียม

            ถุงมือผ้าฝ้ายเคลือบยางไนไตร (ขอบเซฟตี้)

อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแบบไฟฟ้า

อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือวัดอเนกประสงค์และแม่นยำมาก สามารถนำไปใช้ในการใช้งานพิเศษ เช่น การวัดเกลียวใน เส้นผ่านศูนย์กลางของร่องฟันเฟือง และรูลึก

ใช้งานในอุตสาหกรรมหนักที่หลากหลาย เช่น วิศวกรรมทางทะเลโรงงานไฟฟ้า เป็นส่วนประกอบของเตาอบ เป็นต้น

            ถุงมือตอนตอนเคลือบยางธรรมชาติ

It seems like you had been misusing this feature by likely much too quick. You’ve been quickly blocked from employing it.

            อุปกรณ์กันตก - อุปกรณ์บีบจับเชือก

นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบความจำเป็น/ความไม่จำเป็นของรายงานการตรวจสอบและคำร้องของลูกค้า

เฟือง เครื่องเลื่อยวงเดือน และเครื่องตัดองศา

            แป้นรองเครื่องขัดกระดาษทราย (ชนิดหลังกาว)

ไมโครมิเตอร์วัดในนี้ มีรูปร่างคล้ายกับคาลิปเปอร์ ออกแบบเพื่อให้เหมาะสำหรับวัดรูในขนาดเล็ก หรือวัดร่องแคบๆ มีข้อจำกัดในการวัดรูที่มีความลึก

Diaphragm chemical seal pressure gauges Designed for applications such as oil diaphragm seal with capillary refineries, chemical crops, cleaned by taking away the lessen housing and many other industrial apps, to evaluate lower pressure in a very corrosive environment is usually Sanitary Pressure gauge

ข้ามไปที่ส่วนเริ่มต้นของแกลเลอรีรูปภาพ

Report this page